BRF Anders Zornsgatan 21

Styrelsen

Styrelsen består av:

Emma Holm – 21 B
ordförande
emma@brfaz21.se

Ronny Olsson – 21 D
vice-ordförande
ronny@brfaz21.se

Anna Skans – 21 A
kassör
anna@brfaz21.se

Jörgen Olsson – 21 C
sekreterare
jorgen@brfaz21.se

Peter Martinsson – 21 B
ledamot
peter@brfaz21.se

Filip Eklund – 21 C
ledamot
filip@brfaz21.se