BRF Anders Zornsgatan 21

Kölista P-platser

Följande personer står i kö för att få en parkering. Det går att få mer än 1 plats om första listan töms. De som inte bor på Anders Zornsgatan 21 kan få plats om båda listor töms.

Boende på Anders Zornsgatan 21

i kö sedan Namn
2020-03-31 Filip Eklund
2020-05-07 Tove Kristiansson

Önskar byta p-plats

i kö sedan Namn
2017-08-15 Grant Keats
2018-08-30 Niklas och Eva Segerdahl
2019-11-14 Björn Forsberg
2020-01-10 Sara Petterson

Mer än 1 p-plats

i kö sedan Namn

Icke boende på Anders Zornsgatan 21

i kö sedan Namn
2017-06-12 Sara Jungersten
2017-12-06 Urban Holm
2020-03-12 Ann-Christine Friberg
2020-04-29 Lovisa Wirdemo
2020-05-26 Helena Nykvist

Kontakta Styrelsen om du vill sätta upp dig på listan.

OBS! Parkering följer ej med vid försäljning.