BRF Anders Zornsgatan 21

Styrelsen informerar – V11 – 2019

Hej,  

Städdag 
I och med planteringen av rabatterna har vi planerat att samlas för en gemensam insats två gånger i vår. Lördagen den 27 april träffas vi ute på gården i vanlig ordning och kör städdag samt gödsling av rabatterna vid uppgång A och E. Lördagen den 25 maj är det sedan dags att återigen träffas och plantera nya växter i rabatterna utanför A och E (övriga rabatter sparar vi till kommande år). Vi hoppas att alla har möjlighet att närvara vid åtminstone ett av tillfällena, men – om ni kan – är det naturligtvis väldigt uppskattat om ni kan vara med vid båda.  

Återvinningsrummet 
Slarva inte med återvinningen är ni snälla. Det innefattar till exempel att inte slänga färgat och ofärgat glad i samma kärl. Vi har endast kärl för färgat glas i vårt återvinningsrum.     

Ventilerna i respektive lägenhet
Var vänlig och se till att alla ventiler i din lägenhet är öppna. Detta är för att fastighetens ventilationssystem ska fungera optimalt i alla lägenheter. 

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen? Skicka ett mail till styrelsen@brfaz21.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen