BRF Anders Zornsgatan 21

Styrelsen informerar – V50 – 2018

Hej,  

Digitalt nyhetsbrev
Vi saknar fortfarande email-adresser till en del av er. Från och med årsskiftet är vår önskan att kunna skicka ut information från styrelsen digitalt via e-mail istället. För att ni inte ska gå miste om viktig information är det därför viktigt att vi får in e-mailadresser från samtliga boende. Skicka ett mail till styrelsen@brfaz21.se om du misstänker att vi saknar din e-mailadress. Tack!

Centrifugen i tvättrummet
På grund av den höga ljudnivå centrifugeringsmaskinen i tvättrummet för så ber vi er att endast använda den om ni har tvättid mitt på dagen, dvs. passen klockan 12-16 eller 16-19.   

Nya sopskåpen
Vi är glada över att kunna meddela att föreningen har sparat nästan 5000 kronor i sophämtningsavgift sedan de nya sopskåpen installerades tidigare i år (jämfört med samma period föregående år). Bra jobbat allihop!

Glöm inte att släcka ljusen
En vänlig påminnelse om att inte lämna några levande ljus obevakade.

Slutligen vill vi passa på att tacka för året som varit samt önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!  

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen