BRF Anders Zornsgatan 21

Styrelsen informerar – V46 – 2018

Hej,

Skräp som ställs i allmänna utrymmen
Nyligen var vår fastighetsskötare här och körde bort saker som någon/några ställt i källaren och tydligen inte ämnade ta hand om. Häromdagen upptäckte vi nu att det står ett gäng med saker uppe på vinden, utanför förråden och med okänd ägare. Det är verkligen inte okej att lämna sitt skräp i fastigheten på det sättet och förvänta sig att någon ska ta hand om det. Det kostar pengar för samtliga boende i fastigheten när vi behöver anlita någon för att köra bort skräpet. Pengar som istället hade kunnat användas för underhåll av fastigheten. Hädanefter hoppas vi att alla kommer att respektera detta genom att ansvara för sitt eget skräp.    

Digitalt nyhetsbrev
Från och med årsskiftet är vår önskan att kunna skicka ut information från styrelsen digitalt via e-mail istället. Därför är det viktigt att vi får in e-mailadresser från samtliga boende. Vi har några, men inte till alla. Vet du med dig att du inte meddelat oss din e-mail vore det snällt om du kan skicka ett mail med den till oss (styrelsen@brfaz21.se). Saknar du e-mailadress så meddela gärna oss genom att lägga en lapp i ett av våra brevinkast. Tack!  

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen