BRF Anders Zornsgatan 21

Styrelsen informerar – V41 – 2018

Hej,

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Efter ombesiktningen är OVK:n nu godkänd. Flera av anmärkningarna från första besiktningen bestod i att några lägenheter hade motorfläktar installerade i köket eller på toaletten (vilket inte är tillåtet eftersom dom inte är avsedda för fastighetens ventilationssystem). Vi i styrelsen vill därför passa på att understryka vikten av att ni alltid meddelar oss innan eventuella renoveringar genomförs i era lägenheter. Det är er skyldighet som medlemmar i föreningen och det står med i stadgarna att styrelsen måste ge sitt godkännande vid renovering.

Antal rum i respektive lägenhet
Vet ni med er att ni eller eventuellt den före detta ägaren har satt upp eller tagit bort en vägg sedan fastigheten ombildades till bostadsrätter vore det toppen om ni kunde meddela oss detta via mail: styrelsen@brfaz21.se. Anledningen är att vi behöver uppdatera vårt register med denna information. Tack för hjälpen!

Tvättstugan
Vi ber alla boende att respektera tiderna i tvättstugan – det är endast tillåtet att nyttja faciliteterna mellan klockan 08.00-22.00 – och att inte parkera era lås på ett visst datum/tid. I reglerna står det även att det inte är tillåtet att ta någon annans tvättid, det gäller även om personen ifråga inte har dykt upp efter en viss tid.

Cykelmärkning
Det är dags att göra en rensning bland cyklarna som står parkerade i cykelrummet och i cykelskjulet. Var snäll och märk er cykel/era cyklar med bifogad talong senast den 28 oktober. Cyklar som saknar märkning kommer därefter att forslas bort.   

Vi ses på städdagen på söndag (14/10) – planen är bland annat att plantera nya blommor i ytterkrukorna, kratta bort löv, ta bort mossa på asfalt och räcken samt att städa i tvättstugan och torkrummet. Tänk på att anmäla om du inte kan närvara för att slippa avgift på 200 kronor!     

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen